OM YARCONSULT AS

Yarconsult AS ble etablert i 2005, primært for å markedsføre avsaltingssystemer ifra Sea Recovery i Los Angeles og levere konsulenttjenester innen sjøbasert anleggsvirksomhet. Med årene er produktsortimentet utvidet med produkter relatert til behandling av lensevann og for å skaffe sikkert drikkevann. 

 

Yarconsult AS forhandler ikke lenger produktene fra Sea Recovery etter at Parker kjøpte Sea Recovery fra Danfoss og besluttet å sentralisere representasjonen for Skandinavia til et firma i Danmark. Når dette skjedde vites ikke, men oppføring som representant på Sea Recovery’s WEB side forsvant våren 2020. Yarconsult AS har ikke mottatt noen formell oppsigelse av representasjonen fra Parker Sea Recovery. Yarconsult AS kan fortsatt levere deler og service til alle systemene fra Sea Recovery og er den som kjenner disse systemene best i Norge, på godt og vondt.

 

Yarconsult AS har inngått avtale om å forhandle avsaltingssystemer fra Blue Water Desalination i Los Angeles. Menneskene bak Blue Water Desalination har sin bakgrunn fra Sea Recovery og etablerte firmaet litt etter at Danfoss kjøpte Sea Recovery. Vi har nettopp levert og installert første system fra Blue Water Desalination, og er imponert over kvaliteten på produktet og fravær av komplikasjoner ved montering og oppstart.

 

Innehaver og daglig leder av Yarconsult AS, Bjørn Nygård, er utdannet skipsingeniør, har mye erfaring fra bygging av fartøy og sjøbasert anleggsutstyr. Har medvirket i flere prosjekter med opprydding i forurenset sjøbunn samt ved utredning av spesielle sjøbaserte prosjekter.

Konsulentvirksomhet

Kontakt Bjørn Nygård på 900 48 902 eller bn@yar.no for spørsmål vedrørende relevant erfaring for ditt prosjekt. 

Erfaring:

Fra mudring i senketunneltraseen i Bjørvika
Mudring i Tjeldsundet
Monitor som viser hvor det skal graves under vann
Ett av Norges første boretårn av typen Montabert (nå IRM) med HC 120 hammer, stangmagasin og hurtigfeste
Norges første Komatsu PC 750
Fra steinbruddet i Berlevåg. Steinen ble transportert på jernbane ved bygging av moloer. Fastlandsnorges nordligste jernbane?
Masser benyttet ved tildekking av deponiet på Malmøykalven
Treverk blandet med rene masser fra mudring for senketunnelen ved Havnelageret i Oslo
Mudring av forurensede masser i senketunneltraseen i Oslo. Risten over lekteren er for å skille ut skrot og eventuelle arkeologiske funn
Show More

© 2020 Yarconsult AS

Masser benyttet ved tildekking av deponiet på Malmøykalven