RENSING AV GRÅVANN

Gråvann er ferskvann som har blitt brukt i for eksempel dusj, vaskevann eller oppvask. MARPOL-konvensjonen, som også er implementert i norsk lovverk, har medført strenge krav til utslipp av gråvann. Wave International Ltd. leverer Wavebrite; et produkt for å rense gråvann, det være seg fra båt, bolig eller hytte på land.

Wavebrite

Wavebrite er en teknisk løsning som brukes til å fjerne forurensning, inkludert vaskemidler og mikroplast, fra gråvann i båter, campingvogner, fritidsboliger, flyplasser og hoteller. Løsningene bidrar derfor til beskyttelse av miljøet. 

Wavebrite er utviklet av britiske Wave International Ltd. og med betydelig støtte fra EU-midler.

I deler av europeisk farvann innføres det nå strenge restriksjoner på utslipp av urenset gråvann. De fleste marinaer i Middelhavsområdet innfører nå forbud om utslipp av urenset gråvann og begynner å stille krav om renseløsninger ombord.

Vannforskriften vil stille strengere krav til hva slags vann som kan slippes ut i spesielt sårbare resipienter. Wavebrite er en god løsning for å rense gråvann fra dusj og toalettanlegg.

Den leveres med 5 modulære hovedkomponenter, og i ulike størrelser avhengig av ditt behov.

Mer informasjon om produktet finnes på: https://www.waveinternational.co.uk/wavebrite.html

Wavebrite Grease Trap

For å forlenge Wavebrite-systemets levetid og effektivitet anbefaler vi Wavebrite Grease Trap, som installeres i avløpet til vask eller oppvaskmaskin. Denne fjerner fett og matrester. Et vindu i enheten lar deg sjekke oppbyggingen av fett, slik at du har full kontroll på når den trenger vedlikehold.

 

Leveres med kapasitet på enten 1,75 eller 4,50 liter.

Regelverk

Den internasjonale MARPOL-konvensjonen mot marin forurensning er implementert i norsk lovverk gjennom "Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger", og gjelder alle fartøy over 15 meter. For noen fartøytyper gjelder enkelte lempninger i regelverket. For båter under 15 meter gjelder de generelle forurensningsforskriftene.

Vedlegg 4 i konvensjonen går ut på å regulere utslipp av kloakk og gråvann innenfor en viss avstand til land. I områder som er langt unna land er det generelt anerkjent at havene klarer å håndtere ubehandlet avløpsvann naturlig. 


I Norge gjelder Vedlegg 4 for skip med bruttotonnasje 400 eller mer, eller som er sertifisert for mer enn 15 personer. Med mindre man benytter godkjente renseanlegg er det ikke lov å slippe ut kloakk (inkludert gråvann) innenfor en avstand av 300 meter fra land. Det samme gjelder for verdensarvfjordene, men her er forbudet mot å slippe ut gråvann satt til skip med bruttotonnasje 2500 eller mer og som er sertifisert for mer enn 100 personer. Det er i tillegg helt forbudt å slippe ut all form for kloakk i vassdrag. 

 

Med Wavebrite installert bidrar du til å beskytte havene og vil alltid være i tråd med MARPOL-bestemmelsene, uansett hvor i verden du befinner deg.

HJELP
 

Om Yarconsult AS

Kontaktinformasjon

Kjøpsinformasjon

Personvern

post@yar.no

Følg oss gjerne!

© 2020 Yarconsult AS

Jar, Norge

  • Instagram
  • Instagram