top of page

RENSING AV GRÅVANN

Gråvann er ferskvann som har blitt brukt i for eksempel dusj, vaskevann eller oppvask. MARPOL-konvensjonen, som også er implementert i norsk lovverk, har medført strenge krav til utslipp av gråvann. Wave International Ltd. leverer Wavebrite; et produkt for å rense gråvann, det være seg fra båt, bolig eller hytte på land.

gråvann.jpg

Wavebrite

Wavebrite er en teknisk løsning som brukes til å fjerne forurensning, inkludert vaskemidler og mikroplast, fra gråvann i båter, campingvogner, fritidsboliger, flyplasser og hoteller. Løsningene bidrar derfor til beskyttelse av miljøet. 

Wavebrite er utviklet av britiske Wave International Ltd. og med betydelig støtte fra EU-midler.

I deler av europeisk farvann innføres det nå strenge restriksjoner på utslipp av urenset gråvann. De fleste marinaer i Middelhavsområdet innfører nå forbud om utslipp av urenset gråvann og begynner å stille krav om renseløsninger ombord.

Vannforskriften vil stille strengere krav til hva slags vann som kan slippes ut i spesielt sårbare resipienter. Wavebrite er en god løsning for å rense gråvann fra dusj og toalettanlegg.

Den leveres med 5 modulære hovedkomponenter, og i ulike størrelser avhengig av ditt behov.

Mer informasjon om produktet finnes på: https://www.waveinternational.co.uk/wavebrite.html

00340361_1.jpg

Wavebrite Grease Trap

For å forlenge Wavebrite-systemets levetid og effektivitet anbefaler vi Wavebrite Grease Trap, som installeres i avløpet til vask eller oppvaskmaskin. Denne fjerner fett og matrester. Et vindu i enheten lar deg sjekke oppbyggingen av fett, slik at du har full kontroll på når den trenger vedlikehold.

 

Leveres med kapasitet på enten 1,75 eller 4,50 liter.

Grease Trap.png
Grease-Trap-3D.jpg

Regelverk

Den internasjonale MARPOL-konvensjonen mot marin forurensning er implementert i norsk lovverk gjennom "Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger", og gjelder alle fartøy over 15 meter. For noen fartøytyper gjelder enkelte lempninger i regelverket. For båter under 15 meter gjelder de generelle forurensningsforskriftene.

Vedlegg 4 i konvensjonen går ut på å regulere utslipp av kloakk og gråvann innenfor en viss avstand til land. I områder som er langt unna land er det generelt anerkjent at havene klarer å håndtere ubehandlet avløpsvann naturlig. 


I Norge gjelder Vedlegg 4 for skip med bruttotonnasje 400 eller mer, eller som er sertifisert for mer enn 15 personer. Med mindre man benytter godkjente renseanlegg er det ikke lov å slippe ut kloakk (inkludert gråvann) innenfor en avstand av 300 meter fra land. Det samme gjelder for verdensarvfjordene, men her er forbudet mot å slippe ut gråvann satt til skip med bruttotonnasje 2500 eller mer og som er sertifisert for mer enn 100 personer. Det er i tillegg helt forbudt å slippe ut all form for kloakk i vassdrag. 

 

Med Wavebrite installert bidrar du til å beskytte havene og vil alltid være i tråd med MARPOL-bestemmelsene, uansett hvor i verden du befinner deg.

bottom of page