top of page

AVSALTING AV SJØVANN

Lag drikkevann av sjøvann med en watermaker! 

Vi leverer både portable og fast installerte løsninger til bruk på båt og hytte, uansett hvilken kapasitet du har behov for. Rensing via omvendt osmose er praktisk og gjør vannet helt trygt å drikke, slik at du ikke lenger trenger å benytte vann på plastflasker. Les mer om rensegraden her

Untitled.png

Rainman Desalination

Rainman leverer i utgangspunktet bærbare løsninger man enkelt kan ta med på båten ved behov, men de kan også installeres fast og brukes på hytta.

Les mer her.

bwd.png

Blue Water Desalination

Watermakerne fra Blue Water Desalination installeres fast på båt eller hytte, og har et kapasitetsområde på 755 - 12 870 liter i døgnet. 

Les mer her.

katadyn.png

Katadyn

Watermakerne fra Katadyn er spesielt utviklet for å berge deg og dine ved en eventuell nødssituasjon til sjøs, og burde være en del av enhver nødpakke om bord.

Les mer her.

Monteringssett er inkludert der dette er relevant. Pris på store systemer på forespørsel.

Ønsker du hjelp med å finne riktig system for deg? Kontakt oss!

Tekniske forutsetninger

Alle leverandører av omvendt osmose-anlegg oppgir produksjonskapasitet ved 25 °C sjøvann og salinitet (saltinnhold) på opptil 35 000 ppm (35 gram/liter). Hvilket arbeidstrykk produksjonen er beregnet ved, er en viktig parameter som sjelden fremkommer klart.

Produksjonen i et omvendt osmose-anlegg er en funksjon av salinitet, sjøvannstemperatur og arbeidstrykk, og det er mellom 10 – 30 % av tilført sjøvann som blir til ferskvann, litt avhengig av størrelse på anlegget. Restvannet (brine) som er saltere enn sjøvannet dumpes over bord sammen med eventuelle rester av forurensinger etc.

 

Produksjonen er en funksjon av salinitet, arbeidstrykk og temperatur som følger:

Sjøvannstemperaturen påvirkning: Synker sjøvannstemperaturen vil produksjonen reduseres ved uendret arbeidstrykk og salinitet. Øker sjøvannstemperaturen vil produksjonen øke ved uendret arbeidstrykk.

Salinitetens påvirkning: Produksjonen øker ved salinitet mindre enn 35 000 ppm ved uendret arbeidstrykk og sjøvannstemperatur. Produksjonen reduseres ved salinitet over 35 000 ppm ved uendret sjøvannstemperatur og arbeidstrykk.

 

Arbeidstrykkets påvirkning: Produksjonen er en direkte funksjon av arbeidstrykket. Arbeidstrykket skal reguleres slik at produksjonen blir i henhold til nominell produksjon eller til produksjonen ved et arbeidstrykk på ca. 62 bar.

 

Membraner er dimensjonert for en maksimal produksjon som ikke skal overskrides. Arbeidstrykket må derfor reguleres til nominell produksjon oppnås. I varme farvann eller i farvann med lav salinitet (ex. Østersjøen) er det viktig å regulere arbeidstrykket slik at nominell produksjon ikke overskrides.

Ekstra beskyttelse til din watermaker

Gi ekstra beskyttelse til ditt omvendt osmose-anlegg med PROstream fra Wave International Ltd.

 

PROstream er et stringfilter på 5 mikron som fjerner både sediment og restoljer. Den erstatter det eksisterende forfilteret på 5 mikron og gir en ekstra beskyttelse mot oljer.

 

Kan leveres i flere størrelser, og brukes i watermakere både på båt, i hjem og i industri.

Se i nettbutikken her.

PROstream.jpg
bottom of page