top of page

RENSING AV LENSEVANN

Lensevann er en blanding av olje, vann og vaskemidler som samles opp inne i båten, og som skaper såkalt blueshine på vannoverflaten. Det er ulovlig og veldig skadelig for miljøet å kaste dette urenset på sjøen. Vi selger rimelige og gode løsninger for rensing av lensevann, særlig fjerning av olje og emulsjoner. Systemene er typegodkjent av Lloyd's og i tråd med MARPOL-konvensjonen.

Denne siden gir deg informasjon om Wavestream-systemene og Wave MiniBOSS.

Wavestream

WP_20170426_003.jpg

Alle har vi sett hvordan sjøoverflaten blir seende ut etter at det er sølt diesel, bensin eller olje, enten ved fylling av tank eller ved at maskinrommet er lenset ved kai. Wavestream fra britiske Wave International Limited fjerner effektivt olje og emulsjoner fra lensevannet til både små og store båter.

Zalo-flasken er flittig benyttet for å fjerne synlig bevis på oljesøl. Slik behandling av oljesøl lager en emulsjon som ikke synes på vannoverflaten, men denne behandlingen gjør enda mer skade på miljøet enn å la bensin/diesel fordampe naturlig. Oljen forsvinner ikke - den blir bare usynliggjort.

Wavestream-filteret fjerner imidlertid effektivt olje, emulsjoner, såpevann og mikroplast som finnes i lensevannet. Elementet tar opp ca. 3 ganger sin egen vekt. Olje og emulsjoner bindes kjemisk til elementet, slik at kun rent vann pumpes over bord.

Levetiden på et element styres av mengde olje i lensevannet og ikke mengde vann som

pumpes gjennom filteret. 

Wavestream er typegodkjent av Lloyd's Register of Shipping.

Lensevannet pumpes fra en (automatisk) lensepumpe i kjølen og gjennom Wavestream filteret.

Filteret plasseres gjerne rett før lensevannet går overbord. Filterelementet skiftes helst en gang i året eller senest når det observeres oljefilm på sjøen ved lensing.

Med volumstrøm på 1-40 l/min passer Wavestream Micro System eller System 1 best til fritidsfartøy/små båter, mens for større fartøy og yrkesfartøy over 15 meter anbefales System 2 og 3 med volumstrøm på 1-265 l/min. 

For båter over 15 meter kreves en olje/vann-monitor som varsler når restmengde olje overstiger 15 ppm i lensevannet. Wave MiniBoss er her et godt alternativ med sin lave vekt og små dimensjoner, se nedenfor.

 

Se informasjon i PDF-fil til høyre:

Ytterligere informasjon finnes på http://www.wavestream.co.uk/.

Prinsipp for montering:

lensevannsfiltere.jpg
TA.jpg
instructions.jpg

Videoen under forklarer funksjonen til Wavestream:

Wave MiniBOSS: IMO-sertifisert filterseparator for lensevann

Wave International Ltd., i samarbeid med Recovered Energy INC, har lansert en filterbasert lensevannseparator som møter MARPOL-kravet til sertifisering i henhold til MEPC.107(49).

MiniBOSS er utviklet og testet for både 5 ppm og 15 ppm og ble sertifisert av US Coast Guard (USCG) 27. juli 2016. 

Bureau Veritas (BV)-godkjent og MED-sertifisert. MED-sertifisering er nødvendig dersom MiniBOSS skal installeres på fartøy med EU-flagg.

BV- og USGC-sertifiseringen aksepteres av Sjøfartsdirektoratet for installasjon av MiniBOSS på fartøy under Skipskontrollen. DNV GL aksepterer BV/USCG sertifiseringen for alle fartøy, med unntak av fartøy som har klasse i henhold til «Clean» eller «Clean Design» hvor de ønsker å foreta egen sertifisering.

Trinn én består av et vanlig partikkelfilter. Dette filteret fjerner partikler og også noe olje. Trinn to består av to stk. Wavestream WS-C3 elementer som kjemisk tar opp oljen fra vannet. Wavestream har høy kapasitet til å ta opp olje og emulsjoner, i tillegg til mikrofiber og mikroplast, og er typegodkjent av Lloyd's.

Wave MiniBOSS har lav vekt (tørrvekt ca. 38 kg/våt vekt ca. 60 kg), er beregnet for montering på skott og er enkel å drifte. Brukte filtre brennes i incinerator eller leveres til godkjent mottak.

Pressemelding juni 2020:

Store båter som ferdes i noen av de mest økologisk sårbare havområdene er utstyrt med Wave MiniBOSS!

 

Én av disse båtene er den ultraluksuriøse cruisebåten Silver Origin som ferdes ved Galápagosøyene. Dette øyområdet består av unike og sårbare økosystemer, og er under streng beskyttelse fra IMO og MARPOL-konvensjonen. Det innebærer at maks 5 ppm olje lovlig kan slippes ut her, noe som gjør MiniBOSS helt nødvendig.

Les hele pressemeldingen (på engelsk) her

Også store yachter, militære båter og yrkesbåter benytter systemet rundt omkring i hele verden. 

Untitled.jpg

Regelverk

Den internasjonale MARPOL-konvensjonen er implementert i norsk lovverk gjennom "Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger", og gjelder alle fartøy over 15 meter. For noen fartøytyper gjelder enkelte lempninger i regelverket. For båter under 15 meter gjelder de generelle forurensningsforskriftene.

Vedlegg 1 i konvensjonen, som går ut på forhindring av oljeforurensning, sier at selv utslipp av én dråpe diesel per halvliter vann nesten er tre ganger over den lovlige grensen. For fartøy over 15 meter er det derfor et krav om å ha utstyr for å samle og rense oljeholdig lensevann. 

 

Med Wavestream installert bidrar du til å beskytte havene og vil alltid være i tråd med MARPOL-bestemmelsene, uansett hvor i verden du befinner deg.

Se i nettbutikken

bottom of page