top of page

Wavestream-systemene fjerner olje, mikroplast og emulsjoner fra lensevannet, og leveres i 4 ulike størrelser:

 

1. Wavestream Micro System (WMS)

2. Wavestream System 1 (WSS1)

3. Wavestream System 2 (WSS2)

4. Wavestream System 3 (WSS3)

 

Hvert system inneholder ett filterhus med monteringsbrakett, samt to filtre. Filtre kan også kjøpes separat. 

 

Mer informasjon om Micro System:

 • Volumstrøm: 1-40 l/min
 • Maks trykk: 8 bar
 • Maks temp: 40°C
 • Min temp: 1°C
 • Tilkobling: 3/4" BSP
 • Filterelement: WS-CM
 • Egnet for fritidsfartøy/små båter/livbåter
 • Trykkfall over filter ved 40 l/min: 0,884 bar
 • Filterelementet skiftes etter hver sesong

 

Mer informasjon om System 1:

 • Volumstrøm: 1-40 l/min
 • Maks trykk: 6.2 bar
 • Maks temp: 40°C
 • Min temp: 1°C
 • Tilkobling: 3/4" BSP
 • Filterelement: WS-C1
 • Egnet for fritidsfartøy/små båter/livbåter
 • Trykkfall over filter ved 40 l/min: 0,34 bar
 • Filterelementet skiftes annethvert år

 

Mer informasjon om System 2:

 • Volumstrøm: 1-265 l/min
 • Maks trykk: 6.8 bar
 • Maks temp: 37°C
 • Min temp: 1°C
 • Tilkobling: 1 1/2" BSP
 • Filterelement: WS-C2
 • Egnet for større fritidsfartøy og yrkesfartøy
 • Trykkfall over filter ved 100 l/min: 0,412 bar
 • Filterelementet skiftes hvert tredje år

 

Mer informasjon om System 3:

 • Volumstrøm: 1-265 l/min
 • Maks trykk: 6.2 bar
 • Maks temp: 37°C
 • Min temp: 1°C
 • Tilkobling: 1 1/2" BSP
 • Filterelement: WS-C3
 • Egnet for større fartøy/yrkesfartøy
 • Trykkfall over filter ved 100 l/min: 0,208 bar
 • Filterelementet skiftes hvert fjerde år

 

Alle filterelementer må senest byttes når det kommer oljefilm på sjøen ved lensing. 

 

Les mer om Wavestream her.

Wavestream Systemer

  • Fjerner olje, vaskemidler, mikroplast og emulsjoner fra lensevannet
  • Kan benyttes på alt fra små fritidsfartøy til store yrkesfartøy
  • Typegodkjent av Lloyd's Register of Shipping

Relaterte produkter