top of page

KONSULENTVIRKSOMHET

Kontakt Bjørn Nygård på 900 48 902 eller bn@yar.no for spørsmål vedrørende relevant erfaring for ditt prosjekt. 

Erfaring:

Fra mudring i senketunneltraseen i Bjørvika

press to zoom

Mudring i Tjeldsundet

press to zoom

Monitor som viser hvor det skal graves under vann

press to zoom

Ett av Norges første boretårn av typen Montabert (nå IRM) med HC 120 hammer, stangmagasin og hurtigfeste

press to zoom

Norges første Komatsu PC 750

press to zoom

Fra steinbruddet i Berlevåg. Steinen ble transportert på jernbane ved bygging av moloer. Fastlandsnorges nordligste jernbane?

press to zoom

Masser benyttet ved tildekking av deponiet på Malmøykalven

press to zoom

Treverk blandet med rene masser fra mudring for senketunnelen ved Havnelageret i Oslo

press to zoom

Mudring av forurensede masser i senketunneltraseen i Oslo. Risten over lekteren er for å skille ut skrot og eventuelle arkeologiske funn

press to zoom
bottom of page