KONSULENTVIRKSOMHET

Kontakt Bjørn Nygård på 900 48 902 eller bn@yar.no for spørsmål vedrørende relevant erfaring for ditt prosjekt. 

Erfaring:

Fra mudring i senketunneltraseen i Bjørvika
Mudring i Tjeldsundet
Monitor som viser hvor det skal graves under vann
Ett av Norges første boretårn av typen Montabert (nå IRM) med HC 120 hammer, stangmagasin og hurtigfeste
Norges første Komatsu PC 750
Fra steinbruddet i Berlevåg. Steinen ble transportert på jernbane ved bygging av moloer. Fastlandsnorges nordligste jernbane?
Masser benyttet ved tildekking av deponiet på Malmøykalven
Treverk blandet med rene masser fra mudring for senketunnelen ved Havnelageret i Oslo
Mudring av forurensede masser i senketunneltraseen i Oslo. Risten over lekteren er for å skille ut skrot og eventuelle arkeologiske funn
Show More

HJELP
 

Om Yarconsult AS

Kontaktinformasjon

Kjøpsinformasjon

Personvern

post@yar.no

Følg oss gjerne!

© 2020 Yarconsult AS

Jar, Norge

  • Instagram
  • Instagram