top of page

V-PUMP

Ejektorpumpe for pumping av væsker

V-Pump er en ejektorpumpe som benytter vann for å pumpe vann. Kan pumpe opp til 4500 liter/time. Fungerer også som hevert ved høydeforskjell mellom innløp og utløp.

V-Pump har ingen bevegelige deler og leder ikke strøm. Pumping skjer ved hjelp av vann fra spyleslange (hageslange). Tilført vann presses gjennom en innsnevring i bunn av pumpen slik at hastigheten på vannstrømmen øker. Økning av vannhastigheten fører til at det dannes et undertrykk slik at omkringliggende vann "dras" med ut gjennom utløpet av pumpen - venturieffekten. Vannslange tilkoples med standard Gardena kopling.

V-Pump kan benyttes til slamholdig vann og vann med store mengder partikler. Aktuelle bruksområder er:

  • Byggeplass. Fjerning av mindre mengder vann og der tradisjonelle dykkpumper ikke kan benyttes på grunn av plass samt for små mengder vann.

  • Båthavner. Lensing av båter ved brygger. Båter har blitt forhindret i å synke av båtvakt på denne måten.

  • Båtopplag. Lensing av båter på land (utnytte hevertfunksjon).

  • Tømming av utebassenger og SPA.

  • Tømming av leirholdig vann fra groper i bakken.

  • Tømming av vann med partikler ved søylefundamentering.

  • Tømming av vann i kjellere.

  • Påfylling av frostvæske på store kjølevannsystemer.

  • Samle vann før annen vannbehandling. 

 

Det er kun fantasien som begrenser bruken!

 

Er utløpet fra V-Pump lavere enn innløpet, initierer du hevertfunksjonen ved å bruke vanntrykket fra spyleslangen til å starte vannstrømmen. Når vannet renner skrus vanntilførselen av og tømming skjer med V-Pump som hevert.

Vi gir 5 års garanti mot skader ved bruk.

s-l1600.png
237e9e67bc9a7a9b2d48f2da50826364.jpg

Videoene under viser bruk av pumpen. (Nettsiden v-pump.com er ikke lenger operativ på grunn av diskusjon vedrørende rettighet til domenet. Se www.cpapools.com.)

Se i nettbutikken

bottom of page