top of page

MILJØFOKUS

Vi er stolt av å levere løsninger for vannbehandling som hjelper både deg og miljøet. Dette sikrer vi ved å samarbeide med produsenter som lager produkter av svært god kvalitet, og som bryr seg om miljøutfordringene vi står overfor.

Rensing av sjøvann og ferskvann

Ved å for eksempel rense drikkevann lokalt, enten fra sjøvann eller forurenset ferskvann, slipper man å kjøpe inn unødvendige mengder med plastflasker og frakte det tunge vannet. Dette reduserer både plastforbruk, forsøpling og utslipp.

 

Selv om vi på generell basis er heldige med tilgjengeligheten og kvaliteten på ferskvannet i Norge forsvinner millioner av plastflasker hvert år (Sandberg, 2018), vi fortsetter å sløse med vann (Borgan, 2019) og mange mottar periodiske kokevarsler (Johansen & Røed-Johansen, 2019). Slike kokevarsler kan være særlig krevende for husholdninger og institusjoner med barn, syke og eldre. Samtidig står verden overfor en global vannkrise, og mengden mikroplast i både salt- og ferskvann øker. Å rense lokale vannkilder der man kan er derfor en mer langsiktig og bærekraftig løsning enn å kjøpe og frakte drikkevann ved behov, og gir deg på samme tid full kontroll på hva drikkevannet faktisk inneholder.

 

Rensing av utslippsvann

Like viktig er det at vi renser utslippsvann som vi selv er ansvarlig for å kvitte oss med, som gråvann fra båt, hytte eller campingvogn og oljeholdig lensevann fra både fritids- og yrkesfartøy. Begge typer utslippsvann er blant annet dekket av MARPOL-konvensjonen; et ledende internasjonalt regelverk for marin forurensning som også er implementert i norsk lovverk.

Vedlegg 1 i konvensjonen, som går ut på forhindring av oljeforurensning, sier for eksempel at selv utslipp av én dråpe diesel per halvliter vann nesten er tre ganger over den lovlige grensen. For fartøy over 15 meter er det derfor et krav om å ha utstyr for å samle og rense oljeholdig lensevann. Filterelementene fra Wavestream binder kjemisk oljen og gir en sikkerhet, uansett størrelse på båten eller hvor i verden du befinner deg.

Vedlegg 4 i konvensjonen går ut på å regulere utslipp av kloakk og gråvann innenfor en viss avstand til land. I områder som er langt unna land er det generelt anerkjent at havene klarer å håndtere ubehandlet avløpsvann naturlig. I Norge gjelder forskriften for skip med bruttotonnasje 400 eller mer, eller som er sertifisert for mer enn 15 personer. Med mindre man benytter godkjente renseanlegg er det ikke lov å slippe ut kloakk (inkludert gråvann) innenfor en avstand av 300 meter fra land. For verdensarvfjordene er forbudet mot å slippe ut gråvann satt til skip med bruttotonnasje 2500 eller mer og som er sertifisert for mer enn 100 personer. Det er i tillegg helt forbudt å slippe ut all form for kloakk i vassdrag. Renseløsningen Wavebrite fjerner all forurensning, inkludert mikroplast, og bidrar dermed til å beskytte havene.

Rensing av både gråvann og oljeholdig lensevann er alltid svært viktige grep for miljøet, og i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 14, som går ut på å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Kilder:

Sandberg, T. (2018). Millioner av plastflasker havner i søpla. Dagsavisen.

Link: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/millioner-av-plastflasker-havner-i-sopla-1.1120340

Borgan, E. (2019). Vi sløser med vannet i Norge. Det får konsekvenser for klima og miljø. Forskning.no. 

Link: https://forskning.no/biologi-hus-og-hjem-kjemi/vi-sloser-med-vannet-i-norge-det-far-konsekvenser-for-klima-og-miljo/1567885

 

Johansen, P. A. & Røed-Johansen, D. (2019). – Folk sitter allerede på toalettet når kommunen sender varsler om at vannet er farlig. Aftenposten. 

Link: https://www.aftenposten.no/norge/i/4qr5mV/62-kommuner-ga-paabud-om-aa-koke-vann-folk-sitter-allerede-paa-toalett

 

Produsentene du finner hos oss:

WIL logo copy.jpg

Wave International Ltd. spesialiserer seg innen marint miljø og filtrering, og deres visjon er å gjøre hav og vannveier renere. Derfor fjerner produktene deres både olje, emulsjoner, vaskemidler og mikroplast fra forurenset vann.

katadyn.jpg

Katadyn leverer bærbare avsaltingssystemer til personlig bruk, og deres visjon er «Sustaining life no matter where». Disse burde være en del av enhver nødpakke om bord i båten, slik at du og dine alltid har tilgang på drikkevann dersom en nødssituasjon oppstår.  

i285415639396346164._rsw480h360_szw480h3

Fastfender leverer enhånds fenderoppheng av så god kvalitet at de kan bære opptil 150 kg. Dermed kan du være helt trygg på at ingen fendere havner på sjøen, og det er i tillegg enkelt å justere høyden.

aquablucompressedlogo.png

Aquablu ønsker å levere drikkevann som ikke bare er trygt, men sunt og av beste kvalitet! På global skala ønsker de i tillegg å bidra i kampen mot både plastforurensning, vannprivatisering og den globale vannkrisen.

rainman.jpg

Rainman Desalination leverer portable watermakere for de som ønsker en effektiv, billig og enkel løsning. Systemene benyttes både av de som bruker mye tid på sjøen og av de som ønsker å lage drikkevann av sjøvann på land.

bwd.jpg

Blue Water Desalination produserer watermakere av topp kvalitet. Systemene er designet for å dekke ethvert behov og er svært enkle å bruke.

bottom of page