top of page

Filterelement til Wavestream-systemene.

 

Leveres i 4 størrelser i tråd med filterhusstørrelsen:

 

1. Micro (WS-CM)

2. System 1 (WS-C1)

3. System 2 (WS-C2)

4. System 3 (WS-C3)

 

Alle filtre må senest skiftes når det kommer oljefilm på sjøen ved lensing. 

 

Micro må skiftes etter hver sesong. Trykkfall over filter ved 40 l/min: 0,884 bar. 

 

System 1 må skiftes annethvert år. Trykkfall over filter ved 40 l/min: 0,34 bar.  

 

System 2 må skiftes hvert tredje år. Trykkfall over filter ved 100 l/min: 0,412 bar.

 

System 3 må skiftes hvert fjerde år. Trykkfall over filter ved 100 l/min: 0,208 bar.

 

Les mer om Wavestream her

Wavestream Filterelementer

    • Fjerner olje, vaskemidler, mikroplast og emulsjoner fra lensevannet
    • Kan benyttes på alt fra små fritidsfartøy til store yrkesfartøy
    • Typegodkjent av Lloyd's Register of Shipping

Relaterte produkter