ALLE PRODUKTER FOR GRÅVANNSRENSING

Gråvann er ferskvann som har blitt brukt i for eksempel dusj, vaskevann eller oppvask, og det er strenge restriksjoner for å slippe ut dette urenset i naturen på grunn av miljøbelastningen. Vi leverer produktet Wavebrite fra Wave International Ltd., samt Wavebrite Grease Trap for å forlenge systemets levetid. Systemet kan benyttes på båt, hytte, campingvogn, bolig, flyplasser og hotell. 

Les mer her

© 2020 Yarconsult AS