AQUABLU
Systemer for rensing av ferskvann

Vi lanserer Aquablu!

Aquablu leverer en moderne og elegant løsning for rensing av ferskvann. De er opptatt av at man alltid skal ha tilgang til trygt og sunt drikkevann i en verden hvor ferskvann stadig forurenses, mengden mikroplast øker, og folk ofte mangler informasjon om hva vannet de har i krana egentlig inneholder. Som Aquablu sier: Det beste vannet er lokalt vann!

Vi leverer alle Aquablu-systemer. Hver av disse er tilpasset ulike behov, vannkvaliteten kontrolleres automatisk og systemene er appstyrt. Det betyr at du ikke trenger å sjekke kvaliteten på vannet selv, men vil kunne følge med på mobilen. Om kvaliteten på vannet ikke lenger er god nok vil Aquablu rett og slett slutte å produsere, slik at du alltid kan være trygg på at du ikke blir syk av vannet. Appen vil i så fall guide brukeren gjennom stegene videre, og dersom det er nødvendig vil det være mulig å få fjernhjelp med systemet på kort tid. 

Systemene kan leveres med ulike typer membraner som påvirker hvor mange liter som produseres i timen, og hvor stor prosentdel av inntaksvannet som blir avvist som rejektvann og sendt ut igjen under rensingen. Partikler i størrelse ned til 0.0001 filtreres ut (les mer her), men alkaliske mineraler tilsettes det rensede vannet igjen (Calcium Cation (Ca2), Magnesium Cation (Mg), Sodium Cation (Na), Hydro-carb-anion (HCO3), Sulfate anion (SO2) og Chloride anion (Cl)).

Aquablu produserer også Soft Shield-serien for å bløtgjøre hardt og kalkholdig vann. Les mer om serien her

Aquablu One

Aquablu One er det systemet som er mest kompakt, og passer derfor inn overalt. Plasser den gjerne under vasken hjemme, på hytta, i campingvogna eller på båten.

Aquablu One er konstruert for å rense vann ved forbruk og ikke produsere en gitt mengde per dag. Den innebygde kvalitetssikringen gjør at det ikke kommer vann med mindre kvaliteten på vannet kan garanteres. Systemet leveres komplett med forfiltrering, mineraliseringselement og kran med LED-lys som indikerer status for enheten.

Tabellen under viser etter hvor lang tid det trengs vedlikehold på de ulike delene i systemet:

Systemet vil si ifra når filtre må skiftes.

Se engelsk brukermanual her:

Velg mellom to ulike membrantyper: supreme osmose og omvendt osmose.

Les mer om Aquablu One her.

Aquablu Pro

Aquablu Pro er et mer komplett system enn Aquablu One, noe som innebærer at vannet ikke bare filtreres rett til en vask, men til hele vannsystemet i bygningen. Den større kapasiteten gjør at du får renset vann både i kraner, dusjen, oppvaskmaskiner og vaskemaskiner. Samtidig kan vannet som ikke renses (for noe blir avvist av systemet under rensing) for eksempel gå til toalettet og bilvask.

Aquablu Pro er konstruert for å rense større mengder vann (5000 liter/dag) og med samme overvåking av kvaliteten som Aquablu One. Aquablu Pro leverer ikke vann med mindre kvaliteten er som den skal være.

Systemet er levert komplett med forfiltrering og rensing. Om ønskelig kan mineraliseringsfilter og kran leveres som opsjon.

Vannet som renses kan komme fra hovedvannkilden i bygningen, en brønn eller takvann. Dette gjør systemet utmerket også til bruk i hytter!

Tabellen under viser etter hvor lang tid det trengs vedlikehold på de ulike delene i systemet:

Systemet vil si ifra når filtre må skiftes.

Se engelsk brukermanual her: 

Velg mellom to ulike membrantyper: supreme osmose og omvendt osmose.

Les mer om Aquablu Pro her.

Membraner

Membranene er av typen Supreme Osmosis og Reverse Osmosis. Aquablue One har én membran (100 – 110 l/t) mens Aquablu Pro har to membraner (200 – 220 l/t).

Supreme Osmosis membran produserer 110 l/t og Reverse Osmosis membranen produserer 100 l/t, begge kapasiteter er oppgitt ved 25 °C. Produksjonen faller ved synkende temperatur med ca. 2% per grad.

Membranenes rensegrad, fjerning av uønskede partikler, ser du i tabellen nedenfor:

 

 

 

 

 

Aquablu One og Aquablu Pro er programmert til å spyle tilførselsiden av membranen («Back Flush») for å fjerne forurensinger når trykkforholdene tilsier dette. De produsere ikke vann til forbruk når dette skjer.

Appen

1. INNSIKT I VANNKVALITETEN

Bare scan NFC-brikken, så vil appen gi deg innsikt i kvaliteten på drikkevannet.

2. OVERSIKT OVER DINE VANNRENSERE

Appen gir en oversikt over de tidligere scanningene du har gjennomført, noe som lar deg sjekke og sammenlikne resultatene for hvert system.

3. HJELP MED FEILSØKINGEN

Det er ingen grunn til å ha tykke manualer eller vedlikeholdsbesøk. Du finner svaret på alle tekniske problemer rett i hånda di.

4. OFFLINE OG ONLINE

NFC-avlesningen krever ikke internett, noes om lar deg ha kontroll på system selv i avsidesliggende områder. Appen sender automatisk informasjonen når mobilen er tilkoblet nett igjen.

 

Med Aquablus intelligente systemer kan du alltid være sikker på at vannkvaliteten er god nok, og du trenger aldri bekymre deg for når du må skifte filter!

Hentet fra Aquablus sider.

Videoen under viser hvordan Aquablus løsninger kan produsere helt rent, trygt og velsmakende drikkevann av selv det brune vannet i Amsterdams kanaler!

© 2020 Yarconsult AS